wheelchair, wózek inwalidzki , znak

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

images

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na okres od września do grudnia 2023 r.

   Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

log

 

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ Paczki Plus odbędzie się w dniach 21-22.08.2023 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje o możliwości składania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024, w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, od dnia 1 lipca 2023 r., oraz w tradycyjnej formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie od dnia 1 sierpnia 2023 r.

covid 19    Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).