zakup w

Szanowni Państwo,
w związku z procedowaniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” samorząd Gminy Krasnystaw przekazał do Wojewody Lubelskiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

logo MRiPS jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Diagnoza potrzeb
w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. Z 2020r. poz. 1787 z poźn. zm.)

 

dodatek w

DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA
OPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM


Od 22 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

dod wegl

Na podstawie art. 36 k.p.a. w związku z art. 35 § 3 k.p.a. zawiadamiam,

iż wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
„Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (1styczeń – 31 grudzień 2022r.) - dotyczy całego województwa lubelskiego;