Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie przy współpracy z gminą Krasnystaw oraz gminą Siennica Różana zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie "Aktywna mama".


   Do projektu zapraszamy kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka,  zamieszkujące na terenie powiatu krasnostawskiego.

 

plakat aktywna mama2

 

Osobą do kontaktu ze strony Gminy Krasnystaw jest Pani Agnieszka Sulikowska tel. 82 576 65 93