Rehabilitacja s

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

infoW dniu 31 grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
czynny będzie do godziny 13:30.

 

Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia 2022 r.

 

W związku z powyższym prosimy o zaplanowanie wizyt w Ośrodku w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie przy współpracy z gminą Krasnystaw oraz gminą Siennica Różana zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie "Aktywna mama".