logo

W związku z realizacją ustawowego obowiązku ciążącego na ministrze właściwym do spraw energii w zakresie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzoru wniosku o refundację podatku VAT,

technology

    W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku gazu, na mocy ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz.U. 2022 poz. 2687), której zapisy weszły w życie 20 grudnia 2022 r., wprowadzona została refundacja podatku VAT za gaz.

stow

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 Grudnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023 r. prowadzone są zapisy do otrzymania POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021 Plus r.

 help 1300942 640


Z uwagi na okres zimowy zwracamy się z apelem do Mieszkańców Gminy Krasnystaw o nie pozostawanie obojętnym na losy innych osób, które z uwagi na niskie temperatury narażone są na niebezpieczeństwo.

zarowka3   W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.