help 1300942 640

 

    Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.


    Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. W sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

   Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy,
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Krasnystaw prosimy o pilny kontakt:

  • Numer alarmowy : 112
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: 82 576 65 93
    w godz. : 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

   Rejestr miejsc noclegowych oraz wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom bezdomnym zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-polityki-spolecznej-rejestry/rejestr-miejsc-w-ktorych-gmina-udziela-tymczasowego-schronienia.html