senor2023

   Planowane zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” na terenie Gminy Krasnystaw. W wyniku jego realizacji powstanie miejsce spotkań dla seniorów tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które będzie spełniało wiele funkcji, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów.

   Program da możliwość osobom starszym aktywnego spędzania czasu, podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą.

   Celem działalności Klubu „Senior+” będzie także inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych, prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów poprzez włączenie ich w życie społeczności lokalnej.
 
   Powstały ośrodek wsparcia będzie dysponował 15 miejscami.
 
   Uzyskanie dofinansowania z dotacji pozwoli na zaadaptowanie i dostosowanie pomieszczeń do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także da możliwość korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb osób starszych.