znaki strona www

 

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krasnystaw w roku 2024 r.
uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie

36 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

znaki strona www

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krasnystaw w roku 2023 r.
uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie


52 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 65 000,00 zł.


Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

flaga i godło Polski

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krasnystaw w roku 2022 r.
uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie

54 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 67 500,00 zł.