flaga i godło Polski

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krasnystaw w roku 2022 r.
uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie

54 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 67 500,00 zł.