MRPiPS logo

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystąpił w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+” będą przyjmowane:

KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z obowiązującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie od czwartku 29 października 2020 r. do odwołania, zmienia zasady funkcjonowania. Ośrodek pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

MRPiPS logo

Gmina Krasnystaw realizuje Program
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020,
który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Epidemia koronawirusa nieco opóźniła realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Krasnystaw. Jednak w chwili obecnej zaistniały już możliwości, by realizację programu rozpocząć na nowo.

market 5043895 640Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje,
że od dnia 01 października 2020r. prowadzone są zapisy do otrzymania

POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2020r.

opieka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby objętej opieką.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 82 576 65 93.