pomoc zywnosciowa l

Od sierpnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019 w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach wspierających

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
PODPROGRAM 2019

 500Plus 3

W dniu 17 maja 2019 roku została opublikowana Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924).

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W związku z pilną potrzebą podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID–19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że pod numerami telefonu 609920015 w godzinach 15:00 - 19:00 będzie pełniony dyżur telefoniczny w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronowirusa (Covid-19) na terenie naszego kraju oraz mając na względzie bezpieczeństwo Państwa i Waszych rodzin zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, jedynie do załatwienia spraw wymagających osobistego stawiennictwa (sprawy pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Z poważaniem                

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnymstawie