images

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na okres od września do grudnia 2023 r.

   Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. M.Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.

   Wszelkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy GOPS.