Od miesiąca czerwca 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

fl

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dod.osl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku:

FEnPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

fl

 

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ dofinansowany ze środków

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – edycja 2024r.