stowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021r. do 31 października 2021r. prowadzone są zapisy do otrzymania
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021r.

KOMUNIKAT GOPS w KRASNYMSTAWIE
W SPRAWIE WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

kdr

 

 

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

konsultacje

GOPS w Krasnymstawie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poszukuje osób do świadczenia usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

500

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021-2022 od 1 kwietnia 2021 r. można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty.

W związku z pandemią korona wirusa zwracamy się z prośbą o wrzucanie wypełnionych wniosków o świadczenie wychowawcze do skrzynki podawczej oznakowanej i wystawionej w przedsionku Urzędu Gminy w Krasnymstawie.

as

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2021 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.