dod wegl

Na podstawie art. 36 k.p.a. w związku z art. 35 § 3 k.p.a. zawiadamiam,

iż wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
„Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (1styczeń – 31 grudzień 2022r.) - dotyczy całego województwa lubelskiego;

dodatek wegloqwy

Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych,
których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego.

1

Projekt pilotażowy realizowany przez Powiat Krasnystaw/ Powiatowy Urząd Pracy
w Krasnymstawie, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

poszukuje pracownika na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY
 umowa zlecenie

OGŁOSZENIE