pomoc zywnosciowa l

Od sierpnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019 w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach wspierających

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
PODPROGRAM 2019

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: sierpień 2019 - czerwiec 2020.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2019 – czerwiec 2020


Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie gminy Krasnystaw Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) zgodnie z przesłankami art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów nie przekraczających 200% ustawowego kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
    Aby otrzymać żywność należy zgłosić się do pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka. Skierowanie jest ważne na czas trwania Podprogramu 2019 czyli sierpień 2019 - czerwiec 2020r.
    Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Ponadto informujemy iż wydawanie żywności w ramach POPŻ 2019 opóźni się, powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. Konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu, które może powodować opóźnienia w dostawie żywności do magazynu Banku Żywności w Lublinie.