stowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021r. prowadzone są zapisy do otrzymania
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021r.