Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2023 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 24
II 17 24
III 17 24
IV 19 25
V 19 24
VI 19 23
VII 18 25
VIII 18 24
IX 19 25
X 19 24
XI 20 24
XII 18 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 27
II 24
III 27
IV 26
V 26
VI 27
VII 26
VIII 25
IX 26
X 26
XI 27
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.