Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2024 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 24
II 20 23
III 19 22
IV 19 24
V 17 23
VI 18 25
VII 19 24
VIII 20 23
IX 19 24
X 18 24
XI 20 22
XII 18 20

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.