Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2022 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 25
II 18 24
III 17 24
IV 15 25
V 18 24
VI 20 24
VII 19 25
VIII 18 24
IX 19 23
X 18 25
XI 18 25
XII 16 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.