Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2023 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 24
II 17 24
III 17 24
IV 19 25
V 19 24
VI 19 23
VII 18 25
VIII 18 24
IX 19 25
X 19 24
XI 20 24
XII 18 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.