Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2024 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 24
II 20 23
III 19 22
IV 19 24
V 17 23
VI 18 25
VII 19 24
VIII 20 23
IX 19 24
X 18 24
XI 20 22
XII 18 20

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 25
II 26
III 25
IV 25
V 27
VI 26
VII 25
VIII 26
IX 25
X 25
XI 25
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.