Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 25
II 26
III 25
IV 25
V 27
VI 26
VII 25
VIII 26
IX 25
X 25
XI 25
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.