Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 27
II 24
III 27
IV 26
V 26
VI 27
VII 26
VIII 25
IX 26
X 26
XI 27
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.