FEnPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

Kwalifikacji do udziału w Programie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych.

Kwalifikowanie do Podprogramu potrwa do 29.02.2024 r.
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024r. nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 82 576 65 93.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Krasnystaw wydawana jest przez:

  • Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027