kdr

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku. Z KDR limit zużycia energii wynosi 3000 kWh. Jednak, aby skorzystać z wyższego progu, trzeba złożyć oświadczenie wraz z ważnym dokumentem, w wyznaczonym terminie.

 Karta Dużej Rodziny a oświadczenie o tanim prądzie

    Aby duże rodziny mogły skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitu 3 MWh rocznie, niezbędne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Duże rodziny muszą załączyć skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty).

   Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Kto może założyć Kartę dużej Rodziny?

Kartę dużej Rodziny może założyć każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Kartę mogą założyć także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą założyć również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pok. Nr 8 tel. 82 576 65 93