fl

 

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ dofinansowany ze środków

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – edycja 2024r.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że Gmina Krasnystaw przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2024"dla Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA DLA GMINY KRASNYSTAW WYNOSI
122 400,00zł.

   W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnściowego na realizację Programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje zgłoszenia.
Dokumenty ( kartę zgłoszenia do Programu ) należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Marii Konopnickiej 4, pokój 8 w terminie do 29 lutego 2024r.

    Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową , do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

   Bliższe informacje można uzyskać po numerem telefonu 82 576 65 93

   Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

   Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.

Załączniki:

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2024r.

Więcej informacji:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl