W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Nazwa Instytucji w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Nazwa Instytucji wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.