Zapytanie ofertowe

na realizację zamówienia poniżej 130 000 zł. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. bez podatku od towarów i usług wprowadzonego w tut. Ośrodku zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.