Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Od połowy września 2017 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Do czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuować w formie paczek żywnościowych. Do czerwca 2018 r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:

 1. groszek z marchewką 4 kg,
 2. fasola biała 4 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
 6. makaron jajeczny 4,5 kg,
 7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 8. ryż biały 4 kg,
 9. kasza gryczana 2 kg,
 10. herbatniki maślane 0,6 kg,
 11. mleko UHT 7 l,
 12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 14. szynka drobiowa 3 kg,
 15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 18. cukier biały 4 kg,
 19. olej rzepakowy 4 l;

   Osoby korzystające ze wsparcia Podprogramu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych działaniach towarzyszących tj. warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne czy warsztaty niemarnowania żywności.

   Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

   Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji (Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw).

Paczki żywnościowe wydawana będzie w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej w godzinach od 9:00 do 12:00 w dniach  26-27.10.2017 r. oraz 06-07.11.2017r .